Er is een ochtend- en een middagspreekuur. Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. Indien u meerdere vragen heeft of als u wat langer met de dokter wilt praten dient u dit aan te geven bij de assistente. Dit voorkomt onnodig lange wachttijden. Voor 1 consult/probleem reserveren wij 15 minuten. De assistentes zullen u vragen naar de aard van de klacht(en). Dit is om in te schatten hoe urgent de hulpvraag is en hoe snel iemand gezien moet worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om via e-mail vragen te stellen. U krijgt dan binnen 2 werkdagen antwoord terug. Zonodig kan u ook beeldbellen aanvragen.

Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, komt de huisarts bij u langs. Indien er geen sprake is van spoed,  zal de huisarts  tussen 12.00 en 15.00 uur de visite afleggen. Indien het heel druk is zal de huisarts u na 17.00 uur bezoeken.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur.

 

 

Indien u de huisarts een korte vraag wilt stellen kunt u dit aan de assistente doorgeven. Zij zal uw telefoonnummer noteren waarna u terug gebeld zal worden. Helaas kunnen wij hier met u geen tijd voor afspreken. Bij drukte kan dit ook na 17.00 uur zijn.

Herhaalrecepten kunt u bij voorkeur via de receptenlijn bestellen 24/7. U kunt ook de lege doosjes of etiketten in de box op de balie deponeren. Dit geldt niet voor slaapmedicatie en antidepressiva deze gaan uitsluitend via het spreekuur bij de huisarts. Van deze regel wordt alleen afgeweken indien de huisarts hier toestemming  voor heeft gegeven. Herhaalrecepten die bij ons worden besteld  kunnen door drukte bij de apotheek pas na 2 werkdagen opgehaald worden. Daarnaast kunt u in overleg met de apotheker ook uw herhaalmedicatie regelen. herhaalmedicatie kan ook via de e-mail aangvraagd worden. assistente@cederhof.nl

U kunt van dinsdag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 10.00 uur bloed laten afnemen door de assistente. Dit gaat uitsluitend op afspraak. Wilt u zich bij binnenkomst melden bij de assistente. Indien u denkt flauw te vallen kunnen we het bloed ook liggend afnemen. Na ongeveer  2 dagen kunt u informeren naar de uitslag bij de assistente. Zij kan nakijken wat uw huisarts naar aanleiding van de uitslag heeft besloten.

Wij maken gebruik van een telefooncentrale met keuzeknoppen. Voor een spoedgeval drukt u het spoednummer in. Gebruik dit nummer dus niet wanneer het geen levensbedreigende situatie betreft, want de assitentes laten al het werk liggen om u zo snel mogelijk te helpen. Uit onderzoek blijkt dat er meer levens worden gered indien eerst de huisarts wordt gebeld. Deze kan meestal sneller ter plaatse zijn dan een ambulance Dit nummer geldt niet tussen 12.00 -14.00 uur. Bel dan het reguliere nummer want deze wordt automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende huisarts.

Voor vragen en uitslagen kunt u dagelijks bellen tussen 11.00 – 12.00 uur, 14.00 – 15.00 uur en tussen 16.00 – 17.00 uur. De assistentes kunnen vaak veel vragen al beantwoorden. Indien dit niet lukt wordt u door de dokter teruggebeld. Uitslagen kunnen ook via de app Medgemak bekeken worden of via de site mijngezondheidnet.nl

Nieuwe Patiënten

De praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen. Wilt u, als u zich wilt laten inschrijven als nieuwe patiënt, ons inschrijfformulier invullen? U kunt dit ophalen bij de assistente, maar ook hier downloaden. Het is belangrijk dat u na inschrijving uw vorige huisarts hier van op de hoogte stelt en dat u toestemming geeft om u medisch dossier naar ons over te dragen.

Download hier uw  inschrijfformulier en toestemmingverklaring voor uitwisselen van patiënten gegevens. 

Waarneming

Waarneming tijdens onze vakanties:
De waarneming geschied naar de eerste letter van uw achternaam.

A t/m G      dr. de Grooth    Oranjetuin 92             T. 010 521 5241
H t/m P      dr. van Vliet      Christ.Huygenstr 13   T. 010 521 1166
Q t/m Z      dr. de Gruyl       Dorpsstraat 3             T. 010 521 2500

Lees verder