Adoptiekeuring

Wanneer u een kind wilt adopteren, kan een medische keuring onderdeel van de
procedure zijn. Bij deze keuring zal de arts u vragen stellen over uw gezondheid
nu en in het verleden. De exacte inhoud van de keuring is onder andere
afhankelijk van het land van waaruit u een kind wilt adopteren. Wij kunnen de
medische verklaring afgeven die nodig is voor de Raad voor de
Kinderbescherming.
Voor deze keuring is geen bloedonderzoek
noodzakelijk.Neemt u voor deze keuring de keuringsformulieren, een legitimatie
en verse urine mee.

De KNMG heeft een richtlijn (puntenlijst) geschreven ten behoeve van de
afgifte van een medische verklaring voor adoptie. Wij voeren de
medische keuring voor adoptie (adoptiekeuring) uit volgens deze lijst.

Toelichting door de kinderbescherming op de keuring van de aspirant
adoptiefouders:

Een kind dat geadopteerd wordt is een kwetsbaar kind. Het heeft in zijn jonge
leven al heel veel meegemaakt. Zijn eigen ouders zijn er niet meer of ze kunnen
niet voor hem zorgen. Vaak gaat het om kinderen met traumatische ervaringen of
om kinderen met een handicap. Het kind komt in een ver land terecht, in een
onbekende cultuur, bij ouders die zijn taal niet spreken, zijn herinneringen
niet delen, niet weten hoe hij tot dan toe is opgevoed. Zo’n kind verdient
bescherming. Daarom maakt een gezinsonderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming altijd deel uit van de procedure voor adoptie. Een onderdeel
hiervan is de adoptiekeuring.
Uw gezondheid

Om te beginnen moet u, naar waarheid, een gezondheidsverklaring, de
adoptiekeuring, laten invullen door een onafhankelijk arts. Op deze verklaring
staan niet alleen vragen over uw lichamelijke gezondheid, maar ook over
mogelijke psychische problemen. Uw gezondheid of uw psychische gesteldheid mag
namelijk geen risico vormen voor het kind. Het zou voor het kind bijvoorbeeld
een ramp zijn als hij na zijn biologische ouders ook zijn adoptieouders
voortijdig zou verliezen. Maar ook als uw ziekte of handicap te veel aandacht
vraagt, kan dat nadelig zijn voor het kind. Zo nodig kan de raadsonderzoeker,
met uw toestemming, nadere informatie opvragen bij uw behandelend arts of
hulpverlener over de inhoud van de adoptiekeuring.
(bron: kinderbescherming.nl).