Parachutekeuring

Iedereen met een normale lichamelijke en geestelijke gezondheid kan gaan parachutespringen.

Er gelden drie eisen voor deelname aan een SL(Static Line) -en AFF(AcceleratedFreeFall)-opleiding:
1. Een minimumleeftijd van 16 jaar en onder de 18 jaar schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
2. Gewicht maximaal 100-105 kg
3. Een medische verklaring, afgegeven door een arts.

De keuringseisen zijn hieronder weergegeven:

1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, van elk gebrek of van elke afwijking, die
kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid om een sportparachutesprong naar behoren uit te voeren.

2. Voldoende functie van de vier ledematen, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op knie- en
enkelgewrichten, alsmede vorm en functie van de wervelkolom en de getraindheid van het bandapparaat en de musculatuur.

3. Normale functie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.

4. Een actieve, acute of chronische pathologische toestand van een of beide ogen of van de adnexae waardoor goed
functioneren in zulke mate zou kunnen worden belemmerd, dat de veiligheid tijdens de sprong niet is gewaarborgd, leidt tot ongeschiktverklaring.

5. De aanvrager moet een gezichtsscherpte in de verte hebben van ten minste 6/12 (20/40, 0.5) op elk oog afzonderlijk,
met of zonder correctie. Indien deze gezichtsscherpte slechts wordt verkregen met behulp van corrigerende lenzen, kan de aanvrager geschikt worden verklaard mits de lenzen worden gedragen tijdens het sport-parachutespringen.

6. De kandidaat moet een conversatiespraak, staande op 2,5 meter afstand met de rug naar de onderzoeker,
goed verstaan. De tubae eustachii moeten goed doorgankelijk zijn. Stoornissen in het vestibulair apparaat leiden tot ongeschiktverklaring.

7. Het gebit moet in goede staat verkeren. Losse prothesen, die gevaar zouden kunnen opleveren, moeten tijdens het portparachutespringen zijn verwijderd.

Parachutekeuringsformulier
(Download)

Parachutekeuringsformulier (PDF document)