Bedrijfskeuring

De zorg voor de gezondheid van werknemers wordt in
toenemende mate gezien als een verantwoordelijkheid van werkgevers. De
preventie van ziekteverzuim in het algemeen en beroepsziekten in het bijzonder
hangt ten nauwste hiermee samen.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van werknemers is
een periodieke keuring zinvol. Zo kan tijdig aandacht worden besteed aan
eventuele klachten, die later tot verzuim zouden kunnen leiden.

Onze keurende artsen hebben een breed netwerk van relevante instanties waarnaar
eventueel te verwijzen.

Deze keuringen kunnen naar wens van de klant worden samengesteld en uitgebreid.

Een dergelijke keuring bestaat uit een vragenlijst, een bloed- en
urineonderzoek en een lichamelijk onderzoek .

De keuring kan verder worden uitgebreid met een uitgebreider bloed- en
urineonderzoek, gehoortest, ogentest, longfunctieonderzoek en/of een ECG.