Duikkeuring

Sportduiken is niet gevaarlijk, maar sportduiken is ook niet zonder gevaar. Een groot deel van dit “gevaar” is te ondervangen door persoonlijke fitheid en een redelijke conditie. Je fysieke toestand is niet goed door jezelf te beoordelen. Daarom is
het van belang om eenmaal per 3 jaar en boven de 50 ieder jaar degelijke duikkeuring te ondergaan. Indien je een cursus volgt in binnen- of buitenland bij een duikschool, of in sommige gevallen als je gewoon wilt gaan duiken, dien je een medische vragenlijst in te vullen.

Waar bestaat de keuring uit?

Wij keuren volgens de richtlijnen van de NOB.

1. Een vragenlijst, deze is te downloaden van deze pagina.
2. Een gesprek naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst.
3. Mogelijke problematiek (b.v. contactlenzen, oorpijn, rugpijn).
4. Een lichamelijk onderzoek met aandacht voor:

 • lengte en gewicht verhoudingen
 • vetpercentage
 • bloeddruk
 • hartslag
 • keel, neus, oor- gebit- neurologisch onderzoek (zenuwen,
  reflexen, spieren)
 • hart / harttonen
 • longen / longgeluid
 • buikonderzoek
 • rug
 • Harvard Step Test (inspanningstest)
 • Spirometrie
 • Urineonderzoek(eiwit en glucose)

Eventueel kan er een aanvullend onderzoek uitgevoerd worden, dit wellicht in navolging van het eerste onderzoek en de uitkomsten daarvan. U kunt hierbij denken aan:

– longfunctie (inhoud en eenzgn. flow-volume-curve)
– een gehoortest
– elektrocardiogram
– longfoto
– tympanogram (bewegelijkheid van het trommelvlies)

Tot slot zal er een evaluatie plaats vinden en een bespreking van de resultaten.

Duikkeuringsformulieren (Downloads)
Duikkeuring – Vragenlijst (Word document)
Duikkeuring – Medisch onderzoek (Worddocument)
Duikkeuring- PADI – Medical Statement Form (PDF document)