Verzekeringskeuring

Huisartsenkeuring (Standaardkeuring)

De keuring bestaat uit het invullen van een vragenlijst over uw gezondheid.
De arts zal vervolgens een lichamelijk onderzoek verrichten waarbij onder
andere hart, longen en buik worden onderzocht. Meestal verlangt uw
verzekeringsmaatschappij tevens een bloed en/of urine onderzoek. De
keuringsarts zal daarom ook wat bloed bij u afnemen en u vragen om een potje
urine. De keuring duurt 30 tot 60 minuten.

Internistenkeuring

Deze keuring wordt naast de standaard keuring uitgebreid met aanvullend onderzoek. Het bloed en urineonderzoek is uitgebreider dan bij de standaard huisartskeuring. Tevens is er vaak een rust ECG nodig en wordt de cliënt in sommige gevallen doorverwezen voor een inspanningstest, of een röntgenfoto van hart en longen. Het rust ECG kan op onze locatie plaatsvinden.

Klein gericht onderzoek

Hierbij is er sprake van één of meerdere gerichte vraagstellingen, meestal naar aanleiding van gegevens die de cliënt heeft verstrekt op de gezondheidsverklaring. De keuringsarts beperkt zich strikt tot datgene wat vermeld staat in de opdracht en indien van toepassing
tot een anamnese en een lichamelijk onderzoek dat uitsluitend antwoord geeft op de gestelde vragen.

Wat kost een keuring?

De keuringen worden betaald door de verzekeringsmaatschappij waarvoor u gekeurd wordt. U hoeft dus bij ons niets te betalen. Natuurlijk worden deze kosten later door de verzekeringsmaatschappij doorberekend in uw premie. Onze tarieven zijn conform de tarieven van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Wat moet ik doen om gekeurd te worden?

  • U maakt een afspraak via het afsprakenformulier of via de telefoon.
  • U download van de betreffende maatschappij via deze website een keuringsformulier en vult deze voor de keuring thuis volledig in.
  • U neemt vers opgevangen urine mee(niet langer laten staan dan 2-3 uur). Urinepotjes zijn bij de assistente verkrijgbaar.
  • U neemt een geldige legitimatie mee te nemen.
  • Indien van toepassing neemt u uw medicatie en-of specialistenbrieven mee