Huisarts zijn is een moeilijk en intensief vak. Uw huisarts moet dagelijks over veel problemen beslissingen nemen en niet iedere beslissing zal bij iedereen goed vallen. Indien u over het consult geen goed gevoel heeft, blijf hier niet mee rondlopen maar kom dit met ons bespreken. We zijn gemotiveerd om mensen goed te helpen en staan altijd open voor uw op- of aanmerkingen. Een gesprek, ook al gaat het over een klacht, lucht meestal op.

Indien u toch  ontevreden blijft, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de klachtencommissie skge.

De website is https://www.skge.nl/