Waarneming tijdens de avond, nacht en het weekend:

De praktijk wordt dan waargenomen door de Huisartspost Midden-Holland , Bleulandweg 10 2803 HH te Gouda.

Dit geldt ook voor spoedgevallen.
Telefoonnummer 0182 322 488.

De huisartsen worden rond gereden door ambulancechauffeurs en kunnen, indien nodig, met sirene snel ter plaatsen zijn. De telefoon wordt opgenomen door een ervaren doktersassistente. Zij zal indien uw gegevens nog niet bekend zijn deze eerst noteren. Zorg dan ook dat u deze bij de hand heeft voordat u gaat bellen. Daarna zal zij informeren naar de reden waarom u belt en zal zij u hierin advies geven. Zo nodig kan zij met u overleggen of een huisarts u terugbelt of dat u beter naar de post kunt komen omdat een onderzoek van een huisarts noodzakelijk lijkt. Indien u te ziek bent om naar de post te gaan wordt er een visite door de huisarts afgelegd.

De apotheek tijdens de avond, nacht en het weekend
De Dienst Apotheek Midden-Holland ( regio Midden-Holland ) levert farmaceutische zorg buiten de normale werktijden, tijdens de zogenaamde diensturen. Dit houdt in dat mensen met een spoedrecept tijdens de avond- en weekenduren terecht kunnen in de dienstapotheek in Gouda naast de Huisartsenpost Midden- Holland.

Telefoonnummer  0182 698 820